redKnows

Välkommen till Support för redKnows Plus & redKnows minifinder abonnemang

Varmt välkommen till vår support!

Här hittar information, FAQ och manualer för våra produkter.

I vår supportportal kan du, som redKnows plus och minifinder abonnemangskund, hantera, administrera och följa dina ärenden. 

När du kontaktar oss:
– Vänligen beskriv ditt ärende så att det kommer till rätt medarbetare 
– Se till så att du fyller i din mailadress korrekt
– Skicka gärna med serie- & telefonnummer

Supportens öppettider är helgfria vardagar 09.00-16.00. 
 

Vi svarar alltid inom 24 h (vardagar) men oftast mycket snabbare än så.

För frågor om försäljning, samarbeten eller återförsäljare. 
Vänligen kontakta oss på info@redknows.se

Vi strävar hela tiden efter att kunna erbjuda så snabb och kvalitativ support som möjligt.
Med hjälp av bra IT-stöd arbetar vi nu för att effektivisera supporten så så att du, som användare av våra tjänster, ska få bästa möjliga service när du behöver den.

Utifrån hur supportbehovet ser ut hos Vetel AB idag så ser vi att det finns många fördelar med vårt nya E-postbaserade supportverktyg.

  • Effektivitet – Kortare svarstider, högre tillgänglighet, bättre formulerade svar, och möjlighet för oss att göra en grundläggande utredning innan återkoppling.
  • Dokumentation – Hjälper oss i uppföljning av ärenden och du som användare kan också följa utvecklingen av ditt ärende. Att vi får in denna dokumentation gör även att vi kan ta fram svarsmallar (då en del problem är återkommande)
  • Utveckling – Med hjälp av vårt supportsystem kan vi också analysera data/inkomna ärenden och på så sätt ta fram bättre informationsmaterial samt förebygga eventuella framtida problem genom utveckling.
0
Nya kunder i år

FAQ

Svar: Om enheten är offline dyker det upp information om det när du loggar in på ditt konto. Offline betyder att enheten ej kan kontaktas via hemsidan eller appen som delvis låsta tills enheten är online igen. Senast kända information om enheten visas. Att enheten är offline kan bero på:
•  Enheten är avstängd – Åtgärd: kontrollera att strömbrytaren på frontpanelen är i läge 1.
•  Enheten är ej ansluten till extern spänning och internbatteriet är slut. – Åtgärd: Kontrollera batteristatus på användarkontot. Kontrollera att strömkabel sitter ordentligt inpluggad i enheten och att anslutning till externbatteriet är OK.
• Enheten saknar GSM-mottagning – Åtgärd: GSM/GPRS-täckning kan vara lokalt dålig. Testa genom att flytta enheten till annat geografiskt ställe. Kontakta Vetel om du har frågor.

 

Svar: Logga in på ditt användarkonto via hemsidan eller appen. Härifrån kan de olika larmen aktiveras eller avaktiveras via reglagen på statussidan. Reglagen har olika färg beroende på larmstatus:
– Ett larm som inte är aktiverat är grått.
– Ett aktiverat larm är grönt.
– Ett utlöst geofence- och vibrationslarm är gult.

Geofence- och vibrationslarm måste alltid återaktiveras efter larm har löst ut för att vara i aktivt läge. Batterilarmen behåller däremot sitt aktiva läge även efter ett spänningslarm har löst ut och ändrar därför inte färg till gult.

Endast de larm som är aktiverade (grönt reglage) skickar varningsmeddelande. Samtidigt som larmen löser ut skickas även ett SMS till angivna larmnummer (Användare 1-3).  Om du inte får ett SMS när ett larm gått – kontrollera att du skickat inställningarna till ditt larm. Har du missat det, logga in på ditt konto och skicka inställningarna!

Svar: Viktigt! För att larmet ska bli aktivt igen efter det löst ut, måste du larma av det och sedan på igen. Logga in på ditt användarkonto via hemsidan eller appen. Härifrån kan de olika larmen aktiveras eller avaktiveras. Du ser på statussidan om ett larm löst ut: reglaget har ändrat färg till gult. När det sker skickas även ett sms till angivna larmnummer. Får du inget larm? Kontrollera att inställningarna skickats från användarkontot till din enhet. Det gör du under flik 4: ”Skicka”.

Svar: När du loggar in på din kundinloggning på www.redknows.se (under grundinställningar) så hittar du all information om tidigare och kommande betalningar, kvitto med mera. 

Svar: En GPS-tracker som är tänkt att användas som stöldskydd bör monteras dold. Tänk dock på att det är viktigt att enheten får bra GPS-kontakt. Ovalen på ovansidan av enheten markerar GPS-antennen. Den bör vara vänd uppåt/utåt för att få så bra förutsättningar om möjligt. GPS-signalen går igenom tunnare väggar eller laminat. Vissa material t.ex. stål eller betong kan störa GPS-kontakten. Undvik även montering där enheten kan utsättas för väta eller hög värme. Använd täcklocket. Skär först bort den översta delen av locket med en vass kniv.

 

Kontrollera att du har skickat inställningarna till larmet! Logga in på ditt redKnows Plus användarkonto på redknows.se/kundinloggning. Under flik 4 ”Skicka” ser du om inställningarna skickats till ditt larm. Längst ner på sidan står en bekräftelse samt en tidpunkt när inställningarna skickades senast. Saknas den informationen – Skicka inställningarna. (Kontrollera först att enheten är online.)

Det kan bero på tillfälligt dålig täckning eller störningar i GSM-trafiken. Håller problemet i sig, kontakta Vetels support så kan vi kontrollera status.

Vad är ett geofencelarm? 
Svar: Geofence står för ”geografiskt stängsel”. Ett geofencelarm eller förflyttningslarm, kan aktiveras i redKnows Plus. Det innebär att du får ett larm om din egendom förflyttas mer än 250 meter från positionen du aktiverade larmet på. Positionen kontrolleras automatiskt var 10:e minut. Skulle din redKnows uppfatta att den befinner sig utanför sitt geografiska stängsel skickas ett larm till de mobilnummer du registrerat på ditt konto och reglaget  för geofence på statussidan indikerar med gult att ett larm löst ut. Du måste återaktivera larmet för att din egendom skall vara skyddad.

Hur fungerar batterilarmen?
Svar: För att enheten ska fungera korrekt behöver den ström från en extern strömkälla. Du kan ställa in olika nivåer på spänningslarm på din statussida. Skulle spänningen sjunka eller förloras helt meddelas du genom att ett larm löser ut.  Larmet syns på användarkontot och skickas även ut som ett sms till angivna larmnummer. Du kan även aktivera så du får ett larm om batterinivån på internbatteriet blir låg och det är dags att ladda. Om enheten drivs på sitt internbatteri, ser du det på statussidan. Batterinivån visas i %. Batterilarmen behöver INTE återställas, utan så länge de är aktiverade (gröna) kommer de att skicka SMS till dig när spänningen sjunker.


Svar: Din redknows Plus har svårt att få GPS-kontakt med satelliterna. Prova att flytta Plus-enheten och montera den på en plats med bättre GPS-täckning. Ovalen på ovansidan av enheten markerar GPS-antennen. Den bör vara vänd uppåt/utåt för att få så bra förutsättningar om möjligt. GPS-signalen går igenom tunnare väggar eller laminat, (exempelvis plastkåpan på utombordsmotor). I vissa fall kan en extern GPS-antenn behövas. Vissa material t.ex. stål eller betong kan störa GPS-kontakten. Det kan påverka negativt om egendomen larmet placerats är inställd i exempelvis ett garage med plåttak där signalen är dålig.  Kontakta redKnows support för råd om GPS-signalen inte förbättras.

Svar: Nej! SIM-kortet är knutet till just den enheten och får inte bytas ut. Görs det kommer enheten inte att fungera. SIM-kortet är roamande och kan användas inom hela EU samt Norge utan extra kostnad. Kortet är valt med tanke på bästa möjliga täckning. I Sverige använder kortet både Telias, Telenors och Tele2s nät. Enheten väljer det starkaste nätet i området det befinner sig. Årsavgiften täcker alla GSM och GPRS-kostnader.

Svar:  Om en redKnows Plus byter ägare måste Vetel kontaktas och det gamla kontot nollställas. Serienummer kan endast vara kopplat till ett konto. Kontakta alltid redKnows support för vidare instruktioner. Ni når oss via supportportalen eller info@redknows.se