redKnows

Frågor och svar om redKnows Plus GPS-tracker

Den här sidan beskriver hur du kommer igång med din redKnows Plus och svarar även på några vanliga frågor som kan uppstå vid användning. Har du förslag på något vi bör lägga till är du välkommen att maila oss på: support@vetel.se

Kom igång med din redKnows Plus

1. Starta upp din redKnows Plus: Dra strömbrytaren på frontpanelen från 0 till 1. Grön diod tänds på panelen.

2. Skapa användarkonto! Det gör du på www.redknows.se/redknowsplus.

3. Inne på användarkontot: Skriv in serienumret (16 tecken). Serienumret finns på baksidan av din redKnows Plus och inne i förpackningens lock.

4. Fyll i alla uppgifter inne på användarkontot enligt instruktionerna. När du gjort det kopplar enheten upp sig mot servern. Kontrollera att enheten är online. Glöm inte att till sist skicka inställningarna till din redKnows Plus på sista sidan (Skicka). Det måste du göra om du vill få larm till din mobiltelefon från enheten. 

5. Ladda ner appen ’redKnows Plus’ i App store eller Google Play för att enkelt aktivera funktioner i din redKnows Plus. Du kan även styra din redKnows Plus via statussidan på ditt användarkonto eller via fjärrkontroll (tillval). 

6. Installera din redKnows Plus i ditt fordon och anslut den mot fordonets batteriet. RedKnows Plus har ett återuppladdningsbart internbatteri som är laddat vid leverans med ca. 60 timmars driftstid som ger gott om tid för installationen.  


Vanliga frågor

Varför är min enhet Offline?
Svar: Om enheten är offline dyker det upp information om det när du loggar in på ditt konto. Offline betyder att enheten ej kan kontaktas via hemsidan eller appen som delvis låsta tills enheten är online igen. Senast kända information om enheten visas. Att enheten är offline kan bero på:
•  Enheten är avstängd – Åtgärd: kontrollera att strömbrytaren på frontpanelen är i läge 1.
•  Enheten är ej ansluten till extern spänning och internbatteriet är slut. – Åtgärd: Kontrollera batteristatus på användarkontot. Kontrollera att strömkabel sitter ordentligt inpluggad i enheten och att anslutning till externbatteriet är OK.
• Enheten saknar GSM-mottagning – Åtgärd: GSM/GPRS-täckning kan vara lokalt dålig. Testa genom att flytta enheten till annat geografiskt ställe. Kontakta Vetel om du har frågor.

Hur aktiverar och avaktiverar jag larm?
Svar: Logga in på ditt användarkonto via hemsidan eller appen. Härifrån kan de olika larmen aktiveras eller avaktiveras via reglagen på statussidan. Reglagen har olika färg beroende på larmstatus:

– Ett larm som inte är aktiverat är grått.
– Ett aktiverat larm är grönt.
– Ett utlöst geofence- och vibrationslarm är gult.

Geofence- och vibrationslarm måste alltid återaktiveras efter larm har löst ut för att vara i aktivt läge. Batterilarmen behåller däremot sitt aktiva läge även efter ett spänningslarm har löst ut och ändrar därför inte färg till gult.

Endast de larm som är aktiverade (grönt reglage) skickar varningsmeddelande. Samtidigt som larmen löser ut skickas även ett SMS till angivna larmnummer (Användare 1-3).  Om du inte får ett SMS när ett larm gått – kontrollera att du skickat inställningarna till ditt larm. Har du missat det, logga in på ditt konto och skicka inställningarna!

Hur återställer jag  ett geofence- eller vibrationslarm efter det löst ut?
Svar: Viktigt! För att larmet ska bli aktivt igen efter det löst ut, måste du larma av det och sedan på igen. Logga in på ditt användarkonto via hemsidan eller appen. Härifrån kan de olika larmen aktiveras eller avaktiveras. Du ser på statussidan om ett larm löst ut: reglaget har ändrat färg till gult. När det sker skickas även ett sms till angivna larmnummer. Får du inget larm? Kontrollera att inställningarna skickats från användarkontot till din enhet. Det gör du under flik 4: ”Skicka”.

Hur ska jag montera min redKnows Plus?
Svar: En GPS-tracker som är tänkt att användas som stöldskydd bör monteras dold. Tänk dock på att det är viktigt att enheten får bra GPS-kontakt. Ovalen på ovansidan av enheten markerar GPS-antennen. Den bör vara vänd uppåt/utåt för att få så bra förutsättningar om möjligt. GPS-signalen går igenom tunnare väggar eller laminat. Vissa material t.ex. stål eller betong kan störa GPS-kontakten. Undvik även montering där enheten kan utsättas för väta eller hög värme. Använd täcklocket. Skär först bort den översta delen av locket med en vass kniv.

Ett larm har löst ut, men jag får inget SMS

  • Kontrollera att du har skickat inställningarna till larmet! Logga in på ditt redKnows Plus användarkonto på www.redknows.se/kundinloggning. Under flik 4 ”Skicka” ser du om inställningarna skickats till ditt larm. Längst ner på sidan står en bekräftelse samt en tidpunkt när inställningarna skickades senast. Saknas den informationen – Skicka inställningarna. (Kontrollera först att enheten är online.)
  • Det kan bero på tillfälligt dålig täckning eller störningar i GSM-trafiken. Håller problemet i sig, kontakta Vetels support så kan vi kontrollera status.

Vad är ett geofencelarm? 
Svar: Geofence står för ”geografiskt stängsel”. Ett geofencelarm eller förflyttningslarm, kan aktiveras i redKnows Plus. Det innebär att du får ett larm om din egendom förflyttas mer än 250 meter från positionen du aktiverade larmet på. Positionen kontrolleras automatiskt var 10:e minut. Skulle din redKnows uppfatta att den befinner sig utanför sitt geografiska stängsel skickas ett larm till de mobilnummer du registrerat på ditt konto och reglaget  för geofence på statussidan indikerar med gult att ett larm löst ut. Du måste återaktivera larmet för att din egendom skall vara skyddad.

Hur fungerar batterilarmen?
Svar: För att enheten ska fungera korrekt behöver den ström från en extern strömkälla. Du kan ställa in olika nivåer på spänningslarm på din statussida. Skulle spänningen sjunka eller förloras helt meddelas du genom att ett larm löser ut.  Larmet syns på användarkontot och skickas även ut som ett sms till angivna larmnummer. Du kan även aktivera så du får ett larm om batterinivån på internbatteriet blir låg och det är dags att ladda. Om enheten drivs på sitt internbatteri, ser du det på statussidan. Batterinivån visas i %. Batterilarmen behöver INTE återställas, utan så länge de är aktiverade (gröna) kommer de att skicka SMS till dig när spänningen sjunker.

När ska vibrationslarm användas eller inte användas?
Svar: Om du monterat redKnows Plus i ett fordon eller båt som skall stå still på land och inte användas på ett tag, kan det vara bra att larma på vibrationslarmet. Om skakningar eller rörelser uppstår kommer larmet att utlösas. Är din enhet monterad i exempelvis en båt som ligger i sjön är det däremot ej att rekommendera. Båten utsätts då för rörelser som ofta kan ge upphov till falsklarm.  Har du ett vibrationslarm aktiverat i det läget får du vara uppmärksam på att det kan ske. Om vibrationslarmet löst ut, måste det återaktiveras igen för att egendomen skall vara skyddad.

Ingen ny position kommer in och enheten är online. Vad gör man?
Svar: Din redknows Plus har svårt att få GPS-kontakt med satelliterna. Prova att flytta Plus-enheten och montera den på en plats med bättre GPS-täckning. Ovalen på ovansidan av enheten markerar GPS-antennen. Den bör vara vänd uppåt/utåt för att få så bra förutsättningar om möjligt. GPS-signalen går igenom tunnare väggar eller laminat, (exempelvis plastkåpan på utombordsmotor). I vissa fall kan en extern GPS-antenn behövas. Vissa material t.ex. stål eller betong kan störa GPS-kontakten. Det kan påverka negativt om egendomen larmet placerats är inställd i exempelvis ett garage med plåttak där signalen är dålig.  Kontakta redKnows support för råd om GPS-signalen inte förbättras.

Kan jag byta SIM-kortet i redKnows Plus?
Svar: Nej! SIM-kortet är knutet till just den enheten och får inte bytas ut. Görs det kommer enheten inte att fungera. SIM-kortet är roamande och kan användas inom hela EU samt Norge utan extra kostnad. Kortet är valt med tanke på bästa möjliga täckning. I Sverige använder kortet både Telias, Telenors och Tele2s nät. Enheten väljer det starkaste nätet i området det befinner sig. Årsavgiften täcker alla GSM och GPRS-kostnader.

Hur görs ett ägarbyte?
Svar:  Om en redKnows Plus byter ägare måste Vetel kontaktas och det gamla kontot nollställas. Serienummer kan endast vara kopplat till ett konto. Kontakta alltid redKnows support för vidare instruktioner. Ni når oss på telefon 031-55 88 66 eller via mail info@redknows.se

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

 

  Användarnamnet du väljer kan inte ändras.

 

  Ett fungerande betalkort måste registreras på ditt användarkonto. Läs mer här!

 

  Glöm inte att skicka inställningarna på sista sidan på användarkontot (Skicka). Innan du gör det får du inga larm till mobilen.

 

  SIM kortet får inte tas ur, det är låst till din redKnows Plus.

 

  Efter att larm löst ut måste du nollställa och återaktivera för att larmet ska vara aktivt igen.