redKnows

FAQ – Frågor och svar om MiniFinder GPS-larm

 

[ezcol_3fifth]

Svar på några vanliga frågor som kan uppstå när du är användare av en redKnows GPS-tracker. Notera att en fråga kan ha mer än ett svar eller förklaring. Klicka på frågan, eller skrolla ner.

 1. Jag har startat larmet men dioder lyser inte.
 2. Hur vet jag att internbatteriet laddar?
 3. Min MiniFinders internbatteri har laddats ur och laddning verkar inte komma igång –  inga dioder lyser, trots att det skall göra det när larmet laddar
 4. Min MiniFinder GPS-tracker får ingen GPS-kontakt.
 5. Jag ringer MiniFinder, men får ingen positionsangivelse i SMS.
 6. Jag ringer MiniFinder, men får inget SMS tillbaka.
 7. När jag skickar ett SMS till mitt MiniFinder-larm får jag tillbaks ett svar där det står att jag inte är en auktoriserad mottagare (unauthorized) – vad betyder det?
 8. Jag får meddelandet ” larmet inte kan nås” när jag ringer, vad är felet?
 9. Jag får inget larm  från min GPS-tracker när jag larmat på och kör iväg.
 10. Jag kan inte larma på VIB och GEO.
 11. MiniFinder fungerar inte utomlands med lokalt SIM-kort.
 12. Om MiniFinder förflyttas utomlands – fungerar den då?
 13. Jag får fel position när jag lägger in long/ lat från kartlänken i min mobil på redknows.se.
 14. Jag kan inte öppna länken till karta i mitt SMS.
 15. Jag har köpt en båt eller fordon med en MiniFinder GPS-tracker i – vad skall jag tänka på?
 16. Hur gör jag en Serviceanmälan?
 17. Jag kommer inte in på mitt konto
 18. Jag behöver ladda mitt kontantkort – hur gör jag?

1. Jag har startat larmet men dioder lyser inte.
• Vid uppstart av GPS-larmet tar det alltid 30 sekunder innan den gröna dioden börjar lysa, sedan slocknar lysdioden efter ca. 1 minut och MiniFinder går ner i energisparläge.
• Enheten är i energisparläge – tryck på SOS-knappen på fjärrkontrollen i en sekund så indikerar dioderna larmets inställningar under en minut.

 

2. Hur vet jag att internbatteriet laddar?
När MiniFinders interna batteri laddas indikerar en gul lysdiod, placerad mellan strömbrytaren och spänningsingången, att laddning pågår. När batteriet är fulladdat slocknar lysdioden. Se din manual för mer info.

 

3. Min MiniFinders internbatteri har laddats ur och laddning verkar inte komma igång – inga dioder lyser, trots att det skall göra det när larmet laddar
När MiniFinders internbatteri är helt urladdat kan det dröja 5-10 minuter innan det startar upp sina funktioner igen. Det är för att batteriet skall laddas så snabbt som möjligt. MiniFinder startar automatiskt upp igen när grundladdning uppnåtts.

 

Notera! Internbatteriet kommer inte att laddas upp i förhållanden med minusgrader. Så om det blivit helt urladdat, se till att det finns en extern strömkälla, eller flytta det till förhållanden där det finns möjlighet att ladda upp det.

 

4. MiniFinder får ingen GPS-kontakt.
• Kontrollera att GPS-trackern inte placerats under plåt eller inomhus i utrymmen med tjocka väggar. Det kan då vara svårt för GPS:en att hitta tillräckligt många satelliter för att låsa position. Flytta i så fall MiniFinder till lämpligare ställe. När MiniFinder låser positionen kan du placera den där du vill ha den och testa att den får kontakt med satelliter genom att ringa eller SMS:a till den. Kontrollera noggrannheten på kartan eller i positionsangivelser i SMS:et du får tillbaka från din tracker.

 

5. Jag ringer MiniFinder, men får ingen positionsangivelse i SMS.
MiniFinder har ingen GPS-mottagning där den är placerad. Flytta den till en annan plats och försök igen.

 

6. Jag ringer MiniFinder, men får inget SMS tillbaka.
Kontrollera:
• Att inställningar (telefonnummer) på kontot på hemsidan stämmer.
• Att det finns pengar på SIM-kortet i MiniFinder, (vid kontantkort).
• Att SIM-kortet inte har pin-kod eller telefonsvarare aktiverat.
• Att MiniFinders SIM-kort är rätt isatt.
• Att GSM-mottagningen i området är bra.
• Att extern- eller internbatteri ej är urladdat och MiniFinder är avstängd.
• Avvakta en stund. SMS kan vara fördröjt hos SIM-kortsoperatören.
• Att den mobiltelefon du registrerat som användare ej är kopplat via växel.

 

Notera! Har du en mobiltelefon som går via en växel? Skicka SMS till din tracker istället för att ringa den! Se kommandon i manual.

 

7. När jag skickar ett SMS till min MiniFinder får jag tillbaks ett svar där det står att jag inte är en auktoriserad mottagare (unauthorized) – vad betyder det?

Ditt mobilnummer är inte registrerat på din EZ-start hemsida. Registrera ett användarkonto på redknows.se. Om du redan gjort det, har de inställningar du skickat misslyckats med att nå MiniFinder. Skicka om inställningarna igen. Testa att de gått fram genom att skicka SMS med texten Status till MiniFinder.

Minifinder skickar endast larm till mobiltelefoner som är registrerade på din EZ-Start hemsida. Det samma gäller att den endast tar emot kommandon från registrerade mobiler. (Status och larmkommandon).

 

8. Jag får meddelandet ” larmet inte kan nås” när jag ringer, vad är felet? 
Alt. 1. Larmet befinner sig i ett område med dålig GSM-täckning.  Så fort din GPS-tracker kommer in i ett område med bättre täckning kommer eventuella larm eller svar du begärt från larmet  att skickas.

Mobiltäckningen för de större operatörerna i Sverige är bra i större delen av landet och operatörerna bygger ut kontinuerligt . I vissa områden kan det dock vara sämre täckning, även fläckvis.

Alt. 2. Kontrollera med operatören att kontantkortet i larmet är aktivt och att det finns pengar på kortet.

 

9. Jag får inget larm från min MiniFinder GPS-tracker när jag larmat på och kör iväg.
• Minifinder måste först hitta en aktuell GPS-position för att kunna registrera förflyttning ifrån platsen (bruten geofence-zon). Det kan ta några minuter. Om du testar din tracker skall du vänta till den röda GPS-dioden på larmets panel slutar att blinka och går över till att lysa med fast sken innan du kör iväg. Det indikerar att MiniFinder låst satelliter och fått en aktuell position.
• Om du tidigare aktiverat och fått ett larm ifrån din MiniFinder, måste du ”nollställa” det igen, innan MiniFinder tar emot information om aktivering av nytt geofencelarm eller vibrationslarm. Detta gör du genom att trycka på Standby-knappen på fjärrkontroll. Därefter går det bra att aktivera ett nytt larm. Detta gäller även sensorlarm.

 

10. Jag kan inte larma på VIB och GEO.
• Du måste först skapa konto och registrera ditt GPS-larm och larmmottagare på MiniFinder EZ-Start på redknows.se. När inställningarna är skickade kan larmfunktionerna aktiveras.

 

11. Om MiniFinder förflyttas utomlands – fungerar den då?
Det Telenorkort som sitter i MiniFinder vid köp, roamar (d.v.s. använder andra teloperatörers nät) i hela Europa och även utanför Europa. Kostnaden per SMS blir några kronor högre. För mer information om vilka länder som ingår i roamingavtalet och kostnader per SMS hittar du på Telenors hemsida: http://www.telenor.se/privat/kundservice/utomlands/index.html

 

12. Jag får fel position när jag lägger in long/ lat från kartlänken i min mobil på redknows.se.
• Dessa koordinater ska inte användas utan är en länk till kartbild. Klicka och öppna den, eller om din mobiltelefon ej stöder det – välj bort kartan i SMS på ditt konto på hemsidan. Öppnar du kartlänken ser du koordinater ovanför bilden som kan läggas in på hemsidan för att söka positionen på större karta om så önskas.

 

13. Jag kan inte öppna länken till karta i mitt SMS.
• Din mobiltelefon har ej internet/wifi-tjänst aktiverad. Kontrollera inställningarna för datatrafik i din mobil och att du inte har flygplansläge aktiverat. Har du en äldre mobil kan det vara så att den inte har stöd för uppkoppling. Kontakta den telefonoperatör där du köpt mobilen för information. På kontot på hemsidan kan du ändra så att du får SMS med koordinater från ditt redKnows-larm istället för kartlänk om det skulle behövas.

 

14. Jag har köpt en båt eller fordon med en MiniFinder GPS-tracker – vad skall jag tänka på?
Ta kontakt med Vetel AB på support@vetel.se

OBS! Det går inte att registrera ett serienummer som redan finns registrerat i databasen. Serienumret är enhetens unika nummer. Det står skrivet på baksidan av enheten samt i din manual. Försöker du att registrera ett serienummer som redan ligger i databasen, kommer du att få ett felmeddelande. Kontrollera serienumret. Har du köpt ett begagnat larm, måste du först fabriksåterställa enheten med din fjärrkontroll. Se MiniFinder manual!


15. Hur gör jag en Serviceanmälan?

• Lämnar ni in er MiniFinder till er återförsäljare eller till Vetel av någon anledning ska alltid serviceanmälan och kopia på inköpskvitto medskickas. Ni finner en serviceblankett och mer information under menyn Support.

 

16. Jag kommer inte in på mitt konto på EZ-start
Om du har glömt inloggningen kan du:
• Klicka på länken till ”Glömt lösenord”, lägg in ditt användarnamn och ett mail skapas med ditt lösenord som skickas till den mail som är registrerad på ditt konto. Om du har inkorrekt användarnamn kommer du ej att få mail. Om du har glömt användarnamnet, eller om du har en inaktuell mailadress inlagd på ditt konto måste du kontakta Vetel för hjälp.

 

OBS! Skapa ALDRIG mer än ett (1) konto per MiniFinder! Behöver du skapa ett nytt konto måste du först nollställa din tracker. Det gör du via en fullständig fabriksåterställning (se manual) .

[/ezcol_3fifth][ezcol_2fifth_end class=”grey-red-columns”]
 Några snabba tips och råd från supporten!

 

Vår erfarna support vill ge några råd på vägen. Undvik de vanligaste problemen genom att du:

 • Skapa aldrig mer än 1 konto per larm! Ha koll på (och skydda) dina inloggningsuppgifter till kontot.
 • Se till att larmet alltid är kopplat till ström
 • Man glömmer så lätt… Lär dig larmet – ring det då och då!
 

 

[/ezcol_2fifth_end]